ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to UltimAir
UltimAir maakt op de website www.ultimair.nl gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de UltimAir website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Nederlands

1. ALGEMEEN

 • Cookies
  • HC Groep B.V. gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
  • Er bestaan verschillende soorten cookies:
   • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
   • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
   • Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
 • Cookievoorkeuren wijzigen
  • Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. COOKIEOVERZICHT

 • Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
  • De website van HC Groep B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
  • In totaal zijn er op hcgroep.com 41 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van HC Groep B.V. op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:
 • Cookietabel
  • Naam: Bing
   • Type: Analytisch, Tracking
   • Cookie: SRM_B
    • Bewaartermijn: 1 jaar
   • Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.
  • Naam: Clarity
   • Type: Tracking
   • Cookie: _clck
    • Bewaartermijn: 1 jaar
   • Cookie: _clsk
    • Bewaartermijn: 22 uur
   • Cookie: ANONCHK
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: CLID
    • Bewaartermijn: 1 jaar
   • Cookie: MUID
    • Bewaartermijn: 1 jaar
   • Cookie: SM
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Deze cookies worden geplaatst door Clarity. Er wordt informatie verzameld over hoe de websitebezoeker de website gebruikt. Zo kan er gecheckt worden waar de bezoeker precies op klikt, zodat de website naar aanleiding van deze informatie geoptimaliseerd kan worden.
  • Naam: CookieCode
   • Type: Functioneel
    • Cookie: PraivacyAudit
     • Bewaartermijn: 1 jaar
    • Cookie: PraivacyCookieConsent
     • Bewaartermijn: 1 jaar
   • In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze laterterugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
  • Naam: Google
   • Type: Tracking
   • Cookie: __Secure-3PAPISID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: __Secure-3PSID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: __Secure-APISID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: __Secure-HSID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: __Secure-SSID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: 1P_JAR
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: APISID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: HSID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: NID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: SAPISID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: SID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: sid
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen. Ook worden deze cookies gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.
  • Naam: Google Analytics
   • Type: Analytisch
   • Cookie: _ga
    • Bewaartermijn: 2 jaar
   • Cookie: _ga_293KHCZF8T
    • Bewaartermijn: 2 jaar
   • Cookie: _gat_UA-93214546-1
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: _gid
    • Bewaartermijn: 22 uur
   • Cookie: _ga_TVY6XHEJ5E
    • Bewaartermijn: 2 jaar
   • Cookie: _gat_UA-93214546-11
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Er wordt een uniek ID geregistreerd zodat statistische gegevens worden gegenereerd over hoe, en wanneer, de bezoeker de website gebruikt.
  • Naam: Google Analytics (anon.)
   • Type: Analytisch (anoniem)
   • Cookie: _ga
    • Bewaartermijn: 2 jaar
   • Cookie: _ga_293KHCZF8T
    • Bewaartermijn: 2 jaar
   • Cookie: _gat_UA-93214546-1
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Cookie: _gid
    • Bewaartermijn: 22 uur
   • Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Hiermee wordt gemeten hoeveel gebruikers de website bezoeken, en hoe ze de website gebruiken. Uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor u als bezoeker anoniem blijft.
  • Naam: Google reCAPTCHA
   • Type: Functioneel
   • Cookie: _GRECAPTCHA
    • Bewaartermijn: 6 maanden
   • Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.
  • Naam: Site Cookies
   • Type: Functioneel
   • Cookie: PHPSESSID
    • Bewaartermijn: Einde sessie
   • Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

3. GOOGLE ANALYTICS

 • Google
  • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
  • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. HC Groep B.V. heeft hier geen invloed op.
 • Privacy-instellingen
  • Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
  • HC Groep B.V. heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
  • De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP adres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.
  • Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN ONVOORZIENE COOKIES

 • Onze website kan op ieder moment aangepast worden door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Het is raadzaam om regelmatig de cookieverklaring door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 • Op de website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze website wordt ontsloten door middel van een bepaalde code (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Echter hebben wij geen controle op wat deze partijen met hun cookies doen.

5. COOKIES VERWIJDEREN?

 • U moet zelf uw cookies verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Safari.
 • U kunt uw internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken.

6. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

 • Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor HC Groep B.V. niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 • Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 • Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies.
 • De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210521.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 • Uw rechten
  • U heeft het recht om:
   • uw persoonsgegevens in te zien;
   • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   • verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
   • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
   • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
  • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van HC Groep B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar privacy@hcgroep.com
  • HC Groep B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt HC Groep B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
  • HC Groep B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT

 • Interne behandeling
  • Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt HC Groep B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot privacy@hcgroep.com.
 • Autoriteit Persoonsgegevens

General Website Privacy PolicyCookie StatementAlgemene verkoopvoorwaardenHELPCopyrightISO Certificaat

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...