ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to UltimAir
UltimAir maakt op de website www.ultimair.nl gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de UltimAir website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Nederlands

UltimAir verleent haar toestemming voor het toepassen, kopiëren of distribueren van de informatie zoals gedeeld op deze website alsmede het wereldwijde web (www) op basis van de volgende voorwaarden: elke kopie/extractie dient te allen tijde het copyright-teken inclusief de volledige naamsvermelding van UltimAir te bevatten. Niets van de gepubliceerde informatie of documentatie mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor bedrijfsmatige toepassing.

De informatie opgenomen op deze website alsmede het wereldwijde web (www) is puur informatief en hieraan kunnen op geen enkele wijze (juridische) rechten of plichten aan ontleend worden. Eventuele typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. UltimAir behoudt zich het recht voor om zonder enige vorm van kennisgeving informatie te wijzigen.

General Website Privacy PolicyCookie StatementAlgemene verkoopvoorwaardenHELPCopyrightISO Certificaat

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...