ALGEMEEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to UltimAir
UltimAir maakt op de website www.ultimair.nl gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de UltimAir website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Nederlands
HC GROEP B.V. TIELENSTRAAT 19 5145 RC WAALWIJK NEDERLAND

HCGROEP.COM PRIVACY@HCGROEP.COM KVK 17260502

1. ALGEMEEN

 • Privacy
  • HC Groep B.V. neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  • Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterstzorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
  • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is HC Groep B.V. in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 • Van u als websitebezoeker
  • Naam
  • E-mail
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 • Minderjarige
  • Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jongerzijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. HC Groep B.V. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Neem contact op bij het vermoeden van een fout
  • Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hcgroep.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

 • HC Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bewaartermijnen
  • HC Groep B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, zullen de meegestuurde gegevens minimaal 7 jaar worden bewaard. Gegevens die worden verzameld door Google Analytics zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens, deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: privacy@hcgroep.com

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

 • Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met de volgende derde partijen:
  • De website en back-ups van de website worden gehost bij Combell B.V.. Gegevens die u achterlaat op de website zijn op de servers van Combell B.V. opgeslagen.
  • De e-mail wordt gehost bij Microsoft Office 365. Als u contact opneemt via de formulieren of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.
  • Nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.
 • Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derde(n) ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.

6. BEVEILIGING EN VERSIE

 • Beveiliging
  • HC Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  • Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.
  • De persoonsgegevens die door HC Groep B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar HC Groep B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
  • De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of versleuteld (encrypted). Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
  • Om u als websitebezoekerte beschermen is de website beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website privé is. U kunt deze beveiliging herkennen aan het slotje voor de URL.
 • Versie
  • De huidige versie is 20220826

7. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART

 • Cookies
  • HC Groep B.V. maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
   • Functionele cookies: Ditzijn cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
   • Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
   • Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een persoonsgegeven.
 • Wat als u niet van cookies houdt
  • Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 • Uw rechten
  • U heeft het recht om:
   • uw persoonsgegevens in te zien;
   • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   • verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
   • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
   • een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 8.
  • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van HC Groep B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar privacy@hcgroep.com
  • HC Groep B.V. wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt HC Groep B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
  • HC Groep B.V. zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. KLACHTRECHT

 • Interne behandeling
  • Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt HC Groep B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot privacy@hcgroep.com.
 • Autoriteit Persoonsgegevens

10. VRAGEN

 • Contactpersoon
  • HC Groep B.V. heeft de IT-afdeling aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via privacy@hcgroep.com
General Website Privacy PolicyCookie StatementAlgemene verkoopvoorwaardenHELPCopyrightISO Certificaat

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...